Ugn #2 Gasol är offline och behöver översyn av elektroniken.